Historia

I hjärtat av Bergslagen ligger det gamla kulturrika Norberg eller Norbergs by som samhällets centrum ursprungligen kallats. Det bestod av ett 20-tal egendomar, var Näbbgården – den fastighet på vilken Värdshuset Engelbrekt är byggt – var en framträdande. Fastigheten blev redan ”1646 köpt under skatte af Anders Näbb”, – som också fått ge egendomen dess gamla namn, Näbbgården. Efter köpet blev även fastställt att innehavaren ”räntar fridt för Giästgifveri”.

Från denna tid har här bedrivits gästgiveri ända fram till 1875, då gästgiveriet flyttades till närbelägna Rutgården och här samtidigt avlästes av fullständig hotellrörelse. Många har ägarna och krögarna varit under århundradenas lopp och alla har de ett gemensamt – att bjuda det bästa till gästernas fromma!

Som kuriositet kan även nämnas att värdshuset under 1700-talets första hälft efter en bybrand också tjänstgjorde som prostbostad. Den nuvarande vackra restaurangbyggnaden uppfördes 1824 på gamla Näbbgården. Djupa källarvalv härunder vittnar om ålder och tradition! Här vill vi också presentera dem som tidigare bebott eller ägt Näbbgården:

Genom åren

1658 – Anders Näbb, Förste Gästgivaren
1680 – Salig A. Näbbs Enka
1690 – Ryttaren Johan Näbb
1700 – Johan Näbbs Enka
1722 – Prosten Barchaeus
1740 – Prosten Swedberg
1750 – Olof Norbergs Enka
1760 – Olof Andersson
1770 – Olof Lannerstedt, nämndeman och gästgivare
1783 – Per Olander
1830 – Assesorskan Boseaus, Olanders dotter
1840 – J. Haggren
1855 – E.F. Zetterström
1903 – Norbergs Municipalsamhälle
1903 – Norbergs Tomt och Byggnads AB, Källarmästare arrenderar
1916 – Källarmästare G.Pettersson
1927 – Sv. Handelsbanken, Källarmästare arrenderar
1938 – Norbergs Fastighets AB, Källarmästare arrenderar
1953 – Källarmästare H. Grobecker
1972 – Källarmästare Björn Grobecker

2005 – Stefan och Martin Grobecker

Comments are closed.